Tham quan nhà máy

Cắt kính

Cắt kính

Kính cường lực

Kính cường lực

Lau kính

Lau kính

Ép kính

Ép kính

Lớp phủ kính

Lớp phủ kính

Dán & Kiểm tra

Dán & Kiểm tra

Butyl Coating

Butyl Coating

In lụa

In lụa

Kính cách nhiệt

Kính cách nhiệt

Gioăng cửa tủ đông

Gioăng cửa tủ đông

Đùn nhựa PVC

Đùn nhựa PVC

Xếp chồng khung PVC

Xếp chồng khung PVC

Gia công khung nhôm

Gia công khung nhôm

Cửa tủ đông

Cửa tủ đông

Xếp chồng cửa tủ đông

Xếp chồng cửa tủ đông

Phụ kiện màn trập

Phụ kiện màn trập cho kính Louver

Shutter Essembling Shutter Essembling

Shutter Essembling

Kiểm tra kính Louver

Kiểm tra kính Louver

Đã hoàn thành xếp chồng kính Louver

Đã hoàn thành xếp chồng kính Louver

Đóng gói để xuất khẩu

Đóng gói để xuất khẩu